Det här med debet och kredit är inte något alla gillar. Men vi gör!

Vi sköter er löpande bokföring, månadsavstämningar, moms- & skattedeklarationer och bokslut.

… eller bara delar av det.

Vissa saker är det viktigt att det blir rätt.

Om du inte har koll på debet & kredit och kan grunderna i redovisning så kan det blir väldigt fel. Det finns bokföringslagar och skattelagar man behöver rätta sig efter. Har du kolla på hur det fungerar?

Många småföretagare anser att det är bortkastade pengar med att ta in hjälp. Men om du inte kan bokföringen på dina 10 fingrar så kan jag lova att det blir dyrare än du tror.

Om du ändå vill sköta bokföringen, läs på och ta hjälp med att komma igång så det blir rätt från början. Ta reda på vad som gäller men ta hjälp av en konsult med månatliga avstämningar, bokslut, deklaration och rådgivning.