Det finns 1,2 miljoner företagare i Sverige och vi vänder oss till er småföretagare med upp till 10 anställda, vilket är 96% av alla Sveriges företagare. Som småföretagare vill man bemötas med förståelse för sin verksamhet och respekt för det man gör – oavsett företagets storlek.

Jag heter Tina Henriksson och mitt mål är att frigöra tid för dig så du kan fokusera på sånt som tar ditt företag framåt.

Min egna målsättning med att vara egenföretagare är flexibiliteten, platsoberoendet och självständigheten. Att få lägga upp sin egen tid, välja vilka man vill samarbeta med och på vilket sätt man vill arbeta.

Jag vill ge mina kunder en personlig och nära dialog, en flexibel och kundanpassad lösning där du som kund känner dig trygg i mina händer och rollerna är tydliga med vem som gör vad.

”Jag har förståelse för ditt företagande och hjälper dig utifrån dina förutsättningar. ”

Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag
Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter® och redovisningsföretag arbetar enligt gällande
branschstandard, Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag. Rex baseras på nordiska
principer för redovisningstjänster och ersätter från januari 2018 den tidigare Reko-standarden.
Rex tillämpas för att skapa hög kvalitet i uppdragen enligt konceptet ”rätt från början”.