När du anlitar oss för din löpande bokföring så kan du fokusera på att sälja, ta betalt och göra det du är bäst på. Vi sköter resten!

För ett hållbart och kostnadseffektivt samarbetar vi med våra fullserviceklienter i
Fortnox Byrå och BL Administration, i app & webb.

Ekonomiöversikt

Ekonomiöversikt med grafer och diagram där du också enkelt tar ut färdiga bokföringsrapporter som huvudbok, balansrapport och resultatrapport.

Enklare kvittohantering

Du fotar dina kvitton i appen och laddar upp dem direkt till bokföringen. Du kan även maila in dina fakturor och andra bokföringsunderlag.

Bankfullmakt & deklarationsombud

Ni ger oss som byrå titta-fullmakt till ert företagskonto och gör oss till deklarationsombud på Skatteverket. För vissa verksamheter så krävs det att ni har bankintegration med bokföringsporgrammet.

Löpande bokföring

Vi bokför löpande de som skickas in och stämmer av månatligen att alla underlag kommit in.

Moms, arbetsgivaravgifter & lön

Vi sköter rapporteringarna som behöver göras och vi gör det i tid! Oavsett om du har månads, kvartals- eller årsmoms så ser vi till att bokföringen är avstämd och momsrapporten kommer in i tid.
Likaså med arbetsgivaravgifter och löner.

Bokslut & deklaration

Sköter vi den löpande bokföringen så avslutar vi även räkenskapsåret med bokslut, årsredovisning & deklaration, för dig & företaget.

Hur fungerar ett samarbete?

Namnlös design (22)

Kvitton scannas eller mailas in

Smidigt, snabbt och enkelt hanterar du alla underlag i mobilen
via appen eller så mailas det som behövs direkt in i bokföringsprogrammet.

Namnlös design (22)

Underlag & bokföring

Vi kontrollerar underlagen och dokumentationen och sköter bokföringen.
Vi tar hjälp av smarta applikationer för så smidigt samarbete som möjligt.

Namnlös design (22)

Momsrapportering

När det är dags att rapportera moms ser vi till att allt är korrekt bokfört & avstämt innan vi rapporterar momsen. Du får besked via mail om hur mycket som skall betalas in och  när det skall betalas.

Namnlös design (22)

Lön & arbetsgivaraavgifter

Vi skapar lönerna för dig som ägaren och dina eventuella anställda.
Vi rapporterar era avgifter till Skatteverket

Namnlös design (22)

Rapportering & analys

I programmet / appen får ni en bra ekonomisk översikt löpande och vi sköter bokföringen  minst en gång i månaden.
Kvartalsvis får du en avstämning av balans & resultat och det ekonomiska läget.

Boka in ett digitalt möte med oss och berätta om din verksamhet & dina behov så förklarar vi hur vi kan hjälpa dig!