Den löpande bokföring kräver tid och ordning.
Man skall bokföra affärshändelser efter hand de sker och det skall konteras på ett korrekt sätt för att kunna rapporteras vidare i olika sammanhang.

Om man inte har kunskapen, lusten eller tiden att lägga på bokföringen gör man bäst i att ta hjälp.

Du kan då fokusera på det du gör bäst och spar både tid & energi till det Du tycker är viktigt!

Om du anlitar oss för din redovisning så kan du fokusera på att sälja, ta betalt och göra det du är bäst på.
Smidigt och effektivt när vi sköter resten!

bokföring, löpande bokföring, bokföringscoachen, bokslut

Om du anlitar oss för din bokföring så kan du fokusera på att sälja, ta betalt och göra det du är bäst på!
Smidigt och effektivt och så löser vi allt annat!

Vill du sköta det mesta själv men känner att du kan behöva en punktinsats av en redovisningskonsult?

Du kan du kontakta oss!

Vill du sköta bokföringen själv men känner att du stundtals kan behöva en avstämning eller lite hjälp så kan vi vara behjälplig med det.

Du kontaktar oss när du behöver hjälp med exempelvis

Alla priser ex moms