Så här jobbar vi tillsammans

Vi samarbetar med våra klienter främst i Fortnox och hittar effektiva och smarta lösningar som passar din verksamhet!

Som fullservicekund kan vi sköta det mesta när det kommer till bokföring & redovisning och den administration som kommer med det.

Löpande bokföring, leverantörsreskontra, betalfiler, fakturering, lönehantering, skattedeklarationer, anläggsningregister och avstämningar.

tjänster fullservicekund

Ekonomiöversikt

Ekonomiöversikt med grafer och diagram där du också enkelt tar ut färdiga bokföringsrapporter som huvudbok, balansrapport och resultatrapport.

Enklare kvittohantering

Du fotar dina kvitton i appen och laddar upp dem direkt till bokföringen. Du kan även maila in dina fakturor och andra bokföringsunderlag.

Bankfullmakt & deklarationsombud

Ni ger oss som byrå titta-fullmakt till ert företagskonto och gör oss till deklarationsombud på Skatteverket. För vissa verksamheter så krävs det att ni har bankintegration med bokföringsporgrammet.

Löpande bokföring

Vi bokför löpande de som skickas in och stämmer av månatligen att alla underlag kommit in.

Moms, arbetsgivaravgifter & lön

Vi sköter rapporteringarna som behöver göras och vi gör det i tid! Oavsett om du har månads, kvartals- eller årsmoms så ser vi till att bokföringen är avstämd och momsrapporten kommer in i tid.
Likaså med arbetsgivaravgifter och löner.

Bokslut & deklaration

Sköter vi den löpande bokföringen så avslutar vi även räkenskapsåret med bokslut, årsredovisning & deklaration, för dig & företaget.