Hur kan jag hjälpa dig?

Idag kan bokföring och redovisning skötas på flera olika sätt.

Du väljer om du vill överlåta delar av eller hela redovisningen.
Oavsett upplägg har du möjlighet att få åtkomst till dina räkenskaper när som helst oavsett var du än befinner dig.
Vi återrapporterar efter dina önskemål och behov.

Vi förespråkar ett digitalt arbetssätt med automatiserade flöden som bland annat innefattar digitala underlag, bankintegrationer, betalfiler och automatisk återrapportering från banken.

Vill du sköta din redovisning själv men ha hjälp ibland?
Då väljer du ta hjälp kvartalsvis eller årsvis.
Då stämmer vi av din bokföring och hjälper till att reda ut de frågeställningar som kan dyka upp.

När du bokfört färdigt för räkenskapsåret kan vi enkelt ta över och upprätta bokslut åt dig.

Månadsvis

Jag sköter hela ditt företags redovisning.

Löpande och minst varje månad bokför jag företagets affärshändelser och kvalitetssäkrar kvitton.

Reskontrahantering avseende intäkter och kostnader, betalfiler, Rot & Rut sker löpande.

Du får hjälp med att  sköta lönehantering, rapportera moms, periodiska sammanställningar och annan rapportering såsom ex Fora.

Sköter vi allt det löpande så gör vi även bokslut & deklaration.

Kvartalsvis

Du sköter din egen bokföring men vill samarbete med en konsult för att kvalitetssäkra din bokföring och ha koll på läget, mer än en gång om året!

Jag stämmer av och kvalitetssäkrar den bokföring som är gjord, korrigerar felaktig bokföring och bokför ev poster du själv inte klarat av.

Jag återrapporterar eventuella förbättringsåtgärder och du får koll på moms och om din preliminär skatt behöver justeras.

Önskar ni även hjälp med bokslut & deklaration så går det så klart bra!

Årsvis

Sköter du din egen bokföring så rekommenderar jag att du kvalitetssäkrar din bokföring minst en gång per år.

Jag stämmer av och kvalitetssäkrar den bokföring som är gjord, korrigerar felaktig bokföring och granskar dina kvitton. 

Avstämning och rättning av moms.

Jag levererar ett dokumenterat bokslut, förbereder NE bilaga för dig samt gör en skatteberäkning och tipsar om vilka avdrag och varför du bör/ inte bör nyttja dessa beroende på företagets ekonomiska ställning.

Priserna avser exklusive moms.

*Kostnader för bokslut & deklaration tillkommer. 

Så här samarbetar jag med dig

hur går det t ill

Vi arbetar främst i Fortnox Byrå.
Där kan vi koppla samman din befintliga licens i Fortnox eller så hjälper vi dig att importera din bokföring. Du väljer själv vilka licenser / tillgång du önskar ha.

Om du önskar hjälp med enbart bokslut så går det bra oavsett vilket bokföringsprogram du väljer och du behöver inte ha ett eget bokslutsprogram, det ordnar vi.

Vi strävar efter att få till ett helt digitalt flöde när det kommer till dokumenthanteringen.

Det innebär att leverantörsfakturor och kvitton skickas in direkt från leverantören alternativt skall skickas in i Fortnox av dig för effektivaste hanteringen.

Vi använder oss även av digital signering och digital inlämning till Bolagsverket när det kommer till Årsredovisningar & inkomsdeklarationer.

Vi kommunicerar via mail när vi skickar ut påminnelser, betalningssammanställningar, betalfiler och annan rapportering.

För ett fungerande samarbete så krävs det att kommunikation är smidig utan onödiga ledtider.

Vi sköter den löpande bokföringen minst en gång i månaden beroende på storlek men med ett digitalt flöde håller vi bokföringen uppdaterad i realtid ett par gånger i veckan.

Månadsvis rapporterar vi till dig som kund vad som skall betalas in till Skatteverket avseende skatter & moms för att du skall ha kontroll och veta vad som rapporterats.

Kvitton lämnas med fördel in via Fortnox kvitto app alternativt Kvitto & Resa beroende på verksamhet / anställda.

Sker med fördel direkt i Fortnox oftast av dig som kund eller via integrerat annat system ni använder för fakturering.

För viss fakturering kan vi även sköta den åt dig.

Leverantörsfakturorna kommer med fördel direkt från dina leverantörer till Fortnox. Har man inte den lösningen så vidarebefordrar du dina leverantörsfakturor till Fortnox alternativt scannar/fotar dem genom appen.

Har vi ett digitalt flöde där fakturor kommer in i direkt till Fortnox har vi även attestering där du får koll på vad som kommit in innan det går vidare till betalning via betalfil.

Ägarlöner och löner till anställda. Digitala lönebesked via app.

Vi upprättar bokslut i BL Bokslut för alla våra kunder.
Du får ett dokumenterat årsbokslut i K2 med tillhörande bilagor.

För dig med aktiebolag så upprättar vi årsredovisning och stämmoprotokoll och ser till att det blir inlämnat till Bolagsverket  i tid.

I samband med bokslutet så upprättar vi en NE bilaga som vi förbererder e-tjänsten inkomstdeklaration 1 med innan du godkänner och skickar in din deklaration.

Varje år skall företagets inkomstdeklaration 2 lämnas in.

Vi sköter detta åt företaget och lämnar in till Skatteverket.