administration, redovisning Gotland, bokföring Gotland, redovisningsbyrå Gotland

LÖPANDE REDOVISNING

Det här med debet och kredit står inte högst upp på allas favoritsysselsättning och än färre har kunskapen i hur det fungerar.

Enligt lagen krävs det att alla kontanta in- och utbetalningar ska bokföras senast påföljande arbetsdag, andra affärshändelser ska bokföras så snart det kan ske.

Man kan bokföra på två olika sätt. Vilket man använder beror på bolagsform, storlek & verksamhet.
Det ena sättet är faktureringsmetoden och det andra är kontantmetoden. Vilket man skall använda framgår av registreringsbeviset från Skatteverket.

I bokföringslagen framgår det att fysiska och juridiska personer som bedriver näringsverksamhet är bokföringsskyldig. Sedan är det upp till varje företag att välja på vilket sätt man sköter bokföringen, att som företagare själv sköta sin bokföring eller att ta hjälp av en redovisningskonsult. Men oavsett så behöver man veta vad det handlar om!


MOMSREDOVISNING

Moms är ingen kostnad för dig utan en skatt som du tar ut av kunden och redovisar och betalar in till staten. Detta kallas utgående moms. När du köper varor eller tjänster av andra företag betalar du moms på dessa varor och tjänster och detta kallas ingående moms och kvittas mot den utgående momsen och du betalar in mellanskillnaden till Skatteverket varje månad, varje kvartal eller varje år beroende på hur stor omsättning företaget har och om man bedriver enskild näringsverksamhet eller aktiebolag. Även detta bestäms vid registreringen av ditt företag.

Momssatserna är dessutom olika beroende på vad du säljer, 25%, 12% eller 6%. Har du koll på hur mycket moms du skall lägga på?


BOKSLUT

Vid varje års räkenskapsårs slut så skall det göras ett bokslut. Hur detta bokslut skall göras beror på vilken omsättning och vilken slags verksamhet du driver.
Den som är enskild näringsidkare kan avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut i förenklad form, beroende på vilken nettoomsättning du har.


LÖNEUPPDRAG

För er med anställda så kan vi sköta ert företags löneadministration. Det innebär att vi får tillgång till tidsrapporter & avvikelser senast en bestämd tidpunkt och gör lönerna, antingen så att någon ansvarig på ert företag sköter utbetalningen eller så sköter vi även den åt er. I löneuppdraget ingår även rapportering av skatter & arbetsgivaravgifter, Fora rapportering och hantering av utlägg och dylikt.


ADMINISTRATION

Att driva ett företag, litet eller stort, är mer än bara att sälja och tjäna pengar. Det krävs mycket runt omkring för att du skall nå dina mål. Många lagar och regler skall hållas koll på & du skall vara skyddad och försäkrad. Du behöver ha backup, hantera inkommande mail, arkivera korrekt.

Har du rätt verktyg och program för att ditt företagande skall bli så lätt och roligt som det bara kan bli?