Välkomna till Assistina Företagarservice

Vi gör det du helst slipper

Assistina Företagarservice är din ekonomiska företagspartner som sköter de ekonomiska måsten som hindrar dig från att fokusera fullt ut på din kärnverksamhet!

Vi sköter den löpande bokföringen men är även din rådgivare i företagets alla ekonomiska och adminsitrativa frågor – allt för ditt företags bästa!

Vi har verktygen, tiden & kunskapen – låt oss göra det vi är bäst på!

assistina företagarservice

Hur kan jag hjälpa dig?

Som din redovisningskonsult bidrar jag med min erfarenhet och kunskap till ditt företagande utan att du behöver anställa eller själv besitta kunskapen.

Jag hjälper dig med allt från den löpande bokföringen till att hålla koll på att allt blir inlämnat i tid till myndigheterna medan du fokuserar på ditt business och passion.

Jag hjälper dig med effektiva lösningar och väl fungerande rutiner för att göra bokföringen till ditt minsta problem i ditt företagande!