Så här jobbar vi tillsammans månadsvis

Med månadsvis hjälp så har Byrån bästa möjliga koll på din verksamhet och kan därför erbjuda mesta möjliga service!

Byrån sköter hela ditt företags redovisning. Löpande och minst varje månad bokför byrån företagets affärshändelser och kvalitetssäkrar kvitton. Reskontrahantering avseende intäkter och kostnader, betalfiler, Rot & Rut sker löpande.
Du får hjälp med att sköta lönehantering, rapportera moms, periodiska sammanställningar och annan rapportering såsom ex Fora.

Sköter byrån allt det löpande så gör vi även bokslut & deklaration.

hur går det t ill

Vill du bara ha hjälp då och då?

Du sköter din egen bokföring men vill samarbete med en konsult för att kvalitetssäkra din bokföring och
ha koll på läget, mer än en gång om året!

Byrån stämmer av och kvalitetssäkrar den bokföring som är gjord, korrigerar felaktig bokföring och bokför ev poster du själv inte klarat varje kvartal.

 Byrån återrapporterar eventuella förbättringsåtgärder och du får koll på moms och om din preliminär skatt behöver justeras.

Önskar ni även hjälp med bokslut & deklaration
så kan  du lägga till det i uppdraget!

Vill du bara ha hjälp en gång om året?

Sköter du din egen bokföring så rekommenderar Byrån att du kvalitetssäkrar din bokföring minst en gång per år.

Byrån stämmer av och kvalitetssäkrar den bokföring som är gjord, korrigerar felaktig bokföring och granskar dina kvitton. 

Avstämning och rättning av moms.

Byrån levererar ett dokumenterat bokslut,
förbereder NE bilaga för dig samt gör en skatteberäkning
och tipsar om vilka avdrag och varför du bör/ inte bör nyttja dessa beroende på företagets ekonomiska ställning.