Bokslut & deklaration

Alla företag som är bokföringsskyldiga måste avsluta sitt räkenskapsår med ett bokslut och deklaration. 
Årsbokslut eller årsredovisning beroende på företagsform och storlek.

årsavstämning Assistinas Företagarservice

Avstämning av hela året

Balansräkningens poster stäms av, så att allt värderats korrekt i den
löpande bokföringen. 

Upprättande av bokslut

Att upprätta ett årsbokslut eller en årsredovisning innebär att
sammanställa verksamhetsårets affärstransaktioner i de två rapporterna resultaträkning och balansräkning.

upprättande av bokslut
slutskattebesked

Inlämning av årsredovisning

Om man har aktiebolag skall man avsluta sitt räkenskapsår med en årsredovsining. Denna  skall man skicka in till Bolagsverket tillsammans med ett fastställelseintyg samt att man behöver hålla en årsstämma.

Inkomstdeklaration 2

För aktiebolag så deklarerar man verksamheten i Inkomstdeklaration 2.
Räkenskapsåret styr när företagets deklaration ska lämnas. Deklarationstidpunkten påverkar även när slutskattebeskedet
kommer och när kvarskatten ska vara inbetald.

NE bilaga näringsverksamhet
NE bilaga näringsverksamhet

NE bilaga

Vid enskild näringsverksamhet så deklarerar man sin verksamhet på en särskild bilaga, NE- bilaga, tillsammans med sin privata deklaration under maj månad.

Vad kostar det?

Att anlita Assistina Företagarservice innebär att du får en konsult som tar sig an ditt företag på ett sätt som om det vore sitt eget.
Oavsett om du sköter din egen bokföring eller redan är kund så avslutar vi självklart räkenskapsåret med bokslut & deklaration för dig.

Bokslut & NE bilaga

Enskild firma
3595 kr
  •  

Bokslut, årsredovisning & deklaration

Aktiebolag
5595 kr
  •  

Priserna ovan är exklusive moms och minimumspriser.

Kontakta eller nätverka med mig!

Hoppas vi hörs!