Julen närmar sig och skulle det inte vara kul att visa uppskattning för dina anställda och kunder?
Som tack för personalens prestationer eller för att behålla goda kundrelationer. Men vad säger skattereglerna egentligen?

Anställda

För att en julgåva skall vara skattefri, dvs en anställd skall slippa förmånsbeskattas för gåvan, så får inte gåvan kosta mer än 500 kr inkl. moms. Eventuella frakt & portokostnader kan tillkomma, men själva gåvan får inte kosta mer än 500 kr.

Det kan även vara ett julbord, men BÅDE julbord och julgåva kan man inte ge skattefritt.

Inköpet är då även avdragsgillt för dig som arbetsgivare och du får dra av momsen. Skulle det vara högre värde, 501 kr eller mer, då skall den anställde förmånsbeskattas för hela beloppet samt att du inte får dra av momsen.

Kostnaden skall du som arbetsgivare dessutom betala arbetsgivaravgifter på. Ett tips är att hålla sig under 500 kr!

En julgåva som lämnas i pengar eller något som kan bytas mot pengar räknas inte som en skattefri gåva, utan då skall den anställde förmånsbeskattas för gåvan. Presentkort SOM INTE GÅR ATT BYTA MOT PENGAR fungera fint som gåva.

Kunder & samarbetspartners

Att ge gåvor till sina kunder & samarbetspartners räknas som personlig generositet och är INTE en avdragsgill kostnad för företaget. Inte ens vid jul

Men det finns ett par alternativ.
Det första fallet gäller när en gåva lämnas i form av en representationsgåva. Maximalt avdrag är i dessa fall 300 kronor exklusive moms. Det ska vara en gåva i samband med ett representationstillfälle som i tiden kan ligga i närheten till julhelgen.

Det andra fallet när gåvan kan vara avdragsgill som reklamgåva. I Skatteverkets allmänna råd framgår att avdrag för reklamgåvor medges med skäligt belopp, dock högst 300 kronor. En reklamgåva ska vara en enklare presentartikel av ringa värde och sakna personlig karaktär. Den ska normalt vara försedd med företagets namn eller logotype.

Julbord, julfest & jullunch

Julbord som utgör en personalfest är en skattefri förmån för anställda. Viktigt att känna till är att personalfester är skattefria upp till två tillfällen per inkomstår.

Efter att de nya reglerna trädde i kraft 1 januari 2017, är utgifter för mat och dryck ej avdragsgilla, företaget får däremot lyfta momsen på utgifterna för mat och dryck upp till 300 kronor exklusive moms per person.

Julbord eller jullunch med dina kunder av ren välvilja är inte en avdragsgill kostnad eller något du kan dra av momsen för. OM julbordet är i samband med en affärsförhandling eller ett möte och detta kan bevisas så uppfyller man kraven för extern representation och kan då få dra av momsen med upp till 300 kr per person men kostnaden är fortfarande inte avdragsgill.

Kort sammanfattning

  • Utgift för julklapp till anställd är en avdragsgill kostnad om värdet på julklappen inte överstiger 500 kronor inklusive moms.
  • En julklapp som kan bytas ut mot pengar utgör en skattepliktig förmån för den anställde.
  • Gränsbeloppet för representationsgåvor och reklamgåvor är 350 kronor inklusive moms enligt Skatteverkets rekommendation.
  • För julbord är det avdragsgilla momsunderlaget högst 300 kronor exklusive moms.
  • Kringkostnaderna för en julfest är avdragsgilla med 180 kronor exklusive moms per deltagare. 
  • Jullunch anses inte vara intern representation. Den anställde ska förmånsbeskattas.
  • I enskild firma har man inte rätt till avdrag för julbord och personalfester.
  • Julbord med kunder ska ha ett direkt samband med verksamheten för att uppfylla kraven för extern representation.
  • Julgåvor till kunder är inte avdragsgilla så länge de inte är en mindre reklamgåva eller ett representationstillfälle i närhet till julhelgen.

Fler tips

Bokföring

Julgåvor & julbord, vad gäller?

Julen närmar sig och skulle det inte vara kul att visa uppskattning för dina anställda och kunder? Som tack för personalens prestationer eller för att

Bokföring

Fem viktiga nyckeltal för ditt företag

Hur vet man om företaget är lönsamt? Här är fem viktiga nyckeltal som du bör hålla koll på. Soliditet Soliditet är ett nyckeltal som anger hur