Hur vet man om företaget är lönsamt?
Här är fem viktiga nyckeltal som du bör hålla koll på.

Soliditet

Soliditet är ett nyckeltal som anger hur stor del av företagets totala tillgångar som har finansierats med eget kapital. En bra soliditet säger mycket om ett företags långsiktiga betalningsförmåga.

Rörelsemarginal

Rörelsemarginal är ett nyckeltal som visar hur stor andel av ditt företags rörelseintäkter som är kvar till räntor, skatt och eventuell vinst efter att du har dragit av dina rörelsekostnader. Ett välmående företag har en hög rörelsemarginal och vice versa. En högre rörelsemarginal innebär nämligen att en större andel av ditt företags intäkter stannar kvar i verksamheten snarare än att gå ut som kostnader.

Bruttomarginal

Bruttomarginal eller bruttovinstmarginal är ett centralt mått på lönsamhet i många branscher – inte minst för tillverkningsindustri och handelsföretag. Bruttovinsten visar nämligen hur mycket av omsättningen som blir kvar efter att de direkta kostnaderna (inköp, tillverkning, etcetera) för varan har dragits av.

Kassalikviditet

Kassalikviditet är ett viktigt nyckeltal att hålla reda på – såväl i ditt eget företag som inför en stor affär med ett annat bolag. Även banker och kreditgivare kan vilja känna till kasslikviditeten när de exempelvis ska räkna på en utökad kreditlina. Kassalikviditeten ger en fingervisning om hur enkelt ett företag kan ha att betala sina skulder och ekonomiska åtaganden på kort sikt.

Vinstmarginal

Hur stor vinst gör företaget som en procent av sin omsättning? Detta är ett centralt mått för företagare, investerare och andra. Vinstmarginalen är olika i olika branscher, och därför är det bäst att du jämför dig med företag i samma bransch.

Fler tips

Bokföring

Julgåvor & julbord, vad gäller?

Julen närmar sig och skulle det inte vara kul att visa uppskattning för dina anställda och kunder? Som tack för personalens prestationer eller för att

Bokföring

Fem viktiga nyckeltal för ditt företag

Hur vet man om företaget är lönsamt? Här är fem viktiga nyckeltal som du bör hålla koll på. Soliditet Soliditet är ett nyckeltal som anger hur